Norbert Grudzień został nowym dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Pochodzi ze Starachowic, tam pracował w elektrociepłowni, później zarządzał m.in. oddziałem PGE Obrót S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

 

Nowy dyrektor ZEDO, Norbert Grudzień to absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie skończył studia magisterskie w specjalizacji Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada duże doświadczenie w zakresie energetyki, swoją zawodową karierę zaczynał w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kielcach, pracował także w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Starachowicach, PEC Bugaj Starachowice, Elektrociepłowni Starachowice, EDP Renewables Polska, czy też Polenergii Kogeneracja oraz Ekoenergii Kogeneracja. W tej ostatniej ze spółek zajmował się m.in. oceną rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym, opracowywaniem audytów energetycznych, optymalizacją konfiguracji bloków energetycznych oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego przy realizacji projektów energetycznych.

Ostatnio pełnił funkcję dyrektora oddziału PGE Obrót S.A. Do jego zadań należało kierowanie pracą oddziału, realizacją strategii, planów i wytycznych centrali spółki, negocjowanie i zawieranie umów na sprzedaż energii elektrycznej z klientami oddziału, czy też negocjowanie i zawieranie umów na dostawy i usługi.

Norbert Grudzień zastąpi na stanowisku Pawła Wardę, który kilka tygodni temu podał się do dymisji.