Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.129.2019 z dnia 15 października 2019 r. powierzył stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, Pani Małgorzacie Pijance na okres od dnia 16 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Powierzając funkcję dyrektora przedszkola Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe przełożą się na pozytywne efekty działalności tej jednostki oświatowej.

Osobne podziękowania odebrała Pani Monika Suwała, która od dnia 01 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. pełniła obowiązki dyrektora w tej placówce.