27 czerwca 2022 roku otwarto przywrócone Posterunki Policji w Trzcińsku Zdroju oraz w Moryniu. W uroczystościach udział wzięli: Leszek Dobrzyński - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, nadisp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Wojciech Konarski- Starosta Gryfiński oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządu oraz Piotr Kordula – Kapelan Policji Zachodniopomorskiej,Ks. Dr. Włodzimierz Olszewski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustępującej Pomocy w Trzcińsku - Zdroju i ksiądz Jarosław Biryłko - prawosławny kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pierwsze otwarcie miało miejsce w Trzcińsku Zdroju przy ul. Ceglanej 1a. Budowę tego posterunku rozpoczęto w 2021 roku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.420.137,26 zł. Druga uroczystość obryła się w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 b. Budowę nowego posterunku rozpoczęto również 2021 a wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.275. 398 zł. Obie działki pozyskano od Starosty Gryfińskiego z zasobów Skarbu Państwa. Budowy posterunków w całości zostały sfinansowane z Budżetu Państwa zgodnie z programem modernizacji Policji na lata 2017 – 2020, budżetem Policji z 2021r. oraz programem modernizacji Policji na lata 2022 – 2026. Przywrócenie Posterunków Policji było potrzebą, która płynęła od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Utworzenie jednostek było poprzedzone konsultacjami społecznymi, analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W obu miastach przebieg otwarcia miał podobny scenariusz. Po powitaniu gości i przemówieniach Wojewoda Zachodniopomorski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie uroczyście przekazali kierownikom jednostek klucze do nowych jednostek Policji, które następnie zostały poświęcone przez duchownych biorących udział w wydarzeniach. Nowa siedziba w Trzcińsku Zdroju spełnia wszelkie oczekiwania zarówno interesantów jak i służących w nim ośmiu policjantów. Za projekt i nadzór inwestycji odpowiedzialna była Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji Jan Drzazga z siedzibą w Koszalinie. Wykonawcą inwestycji była firma INTRAX s.c. Paweł Biedrzycki, Mateusz Łukaszewicz z siedzibą w Szczecinie. W obiekcie znajduje się pokój kierownika, pokój dzielnicowych i pomieszczenie dla policjanta ds. kryminalnych. Dodatkowo znajduje się łazienka dla interesantów oraz odrębna łazienka z prysznicem dla policjantów, szatnia, dyżurka, serwerownia, pomieszczenie socjalne z pompą grzewczą, aneks kuchenny i poczekalnia. Ogrzewanie budynku spełnia najnowocześniejsze standardy. Zawiera systemem grzewczy podłogowy wspomagany panelami fotowoltaicznymi. Obecnie trwają czynności zakupu nowego radiowozu typu SUV dla Posterunku Policji w Trzcińsku, gdzie Gmina Trzcińsko-Zdrój przekazała połowę pieniędzy na zakup pojazdu zgodnie z ideą programu 50/50. Nowa siedziba policjantów w Moryniu o powierzchni użytkowej 121 m2 spełnia wszelkie oczekiwania zarówno interesantów jak i mających służyć w nim ośmiu policjantów. Za projekt odpowiedzialna była Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji Jan Drzazga z siedzibą w Koszalinie. Wykonawcą inwestycji była firma GORBUD sp. z o.o.z siedzibą w Świdwinie.Nadzór inwestorski budowlany pełnił pan Franciszek Sidorczuk W jednokondygnacyjnym budynku znajduje się pokój kierownika, pokój dzielnicowych i pomieszczenie dla policjanta ds. kryminalnych. Dodatkowo znajduje się łazienka dla interesantów oraz odrębna łazienka z prysznicem dla policjantów, szatnia, dyżurka, serwerownia, pomieszczenie socjalne z pompą grzewczą, aneks kuchenny i poczekalnia. Ogrzewanie budynku spełnia najnowocześniejsze standardy. Zawiera systemem grzewczy podłogowy wspomagany panelami fotowoltaicznymi. Posterunek Policji w Moryniu posiada już zakupiony w programie 50/50 radiowóz oznakowany typu SUV marki KIA, gdzie połowę kwoty zakupu pokryła Gmina Moryń. ZP KWP