Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie postanowili stawić czoła epidemii. Sposób? Nowoczesne formy edukacji. Niebawem rozpoczną międzynarodowe szkolenia i wymianę doświadczeń, by pracować z młodzieżą jeszcze skuteczniej, niż do tej pory. Inicjatorami pomysłu są Beata Piekarz i Anna Sawicka-Kłaptij z ZSP w Gryfinie.

Rozpoczął się projekt pod nazwą „Nowoczesna edukacja – nowoczesny nauczyciel w dobie pandemii”, która ma być odpowiedzią na problemy szkół w czasie trwania epidemii. Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie i Gesamtschule Talsand w Schwedt ma na celu umocnienie i rozwój współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu oraz wypracowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 dla nauczycieli obu placówek.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy dla szkoły oraz defibrylator AED, dzięki czemu gryfińska placówka zyskała urządzenie ratujące życie.

29 stycznia br. w obecności starosty Wojciecha Konarskiego i wicestarosty Ewy Dudar nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu uczestnikom projektu.

̶  Projekt pozwoli nam wypracować wspólne rozwiązania usprawniające codzienne funkcjonowanie nauczycieli obu szkół w dobie pandemii – mówi dyrektor placówki, Maciej Puzik. – Idea ma nam pomóc w odnalezieniu się w tym trudnym czasie, gdzie tak naprawdę nie wiemy, jak długo będziemy musieli pracować nauczając zdalnie, kiedy młodzież i na jak długo wróci do szkoły. Na ten moment nie da się nawet ocenić, jak długo epidemia będzie trwała. Postanowiliśmy zatem wziąć sprawy w swoje ręce i wypracować metodologie, które nie tylko ułatwią edukację w okresie epidemii, ale również będą minimalizowały ryzyko zachorowania na Covid-19 – tłumaczy.

Jak podkreślają nauczyciele, którzy przystępują do projektu (20 osób ze szkoły w Gryfinie i 20 ze Schwedt), miniony rok był trudny, ale otworzył nowe możliwości i zmusił wiele placówek oświatowych do wdrażania technologii. Nie zawsze jest to natomiast możliwe i stwarza szereg problemów.

̶  Zdalna forma nauczania w sposób szczególny odciska piętno na uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniach niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czy też przeżywających trudne emocje – wyjaśnia Beata Piekarz, nauczyciel z ZSP w Gryfinie.  ̶  Nie wszyscy ci uczniowie byli w stanie poradzić sobie z organizacją własnej pracy w domu, często nie otrzymując niezbędnego wsparcia. Zaczęliśmy zadawać sobie pytania: jak wspierać tych uczniów przy przejściu do edukacji hybrydowej czy zdalnej? Jak zorganizować zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, wykorzystując zasoby internetowe? Musieliśmy znaleźć na te pytania odpowiedź – dodaje.

Tak powstał pomysł na stworzenie międzynarodowego projektu. Chodzi tu o wypracowanie takiej metodologii nauczania, by każdemu uczniowi pomóc w rozwoju, a także podzielić się doświadczeniami z innymi placówkami oświatowymi.

̶  Skoro funkcjonujemy na pograniczu, naszym naturalnym partnerem dla tego typu działań są szkoły z Niemiec, stąd partnerstwo placówki ze Schwedt – mówi Anna Sawicka-Kłaptij.

W ramach projektu pedagodzy będą się uczyć nieść pomoc przedmedyczną w dobie istniejącej epidemii, łącznie z wykorzystaniem defibrylatorów AEG. Nauczyciele zdobędą tym samym umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych jako ratownicy, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zostaną także przeszkoleni w zakresie organizacji hybrydowych zajęć lekcyjnych w sferze  psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

̶  Będziemy również uczyć młodzież zachowania po obu stronach granicy w obecnej sytuacji – informuje Beata Piekarz.  ̶  Każda z grup nauczycieli biorących udział w szkoleniu będzie miała za zadanie nagrać filmy w zabawnej formie, służące nauce języka niemieckiego i polskiego. Filmy mają pokazać, jak należy się zachowywać u lekarza, podczas kontroli policji, zakupów w sklepie, wizyty w restauracji w czasie trwającej epidemii – dodaje.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy  Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania. Natomiast wkład własny został dofinansowany przez Powiat Gryfiński.