Nowi sołtysi w gminie Cedynia wybrani. Po rezygnacji Anny Wasążnik i Jana Kuty nowym gospodarzem sołectwa Łukowice została Elżbieta Szablewska, natomiast w Golicach funkcję sołtysa pełnić będzie Kazimierz Zieliński.


Decyzją mieszkańców dwóch sołectw w gminie Cedynia, w wyborach uzupełniających na sołtysa Łukowic wybrano Elżbietę Szablewską, natomiast przedstawicielem samorządu wioskowego w Golicach został Kazimierz Zieliński.

Wybory uzupełniające w obydwu miejscowościach odbyły się wczoraj w godzinach wieczornych. 

Wybory zarządziła burmistrz Cedyni, Gabriela Kotowicz po tym jak z pełnienia funkcji sołtysa rezygnowali Anna Wasążnik i Jan Kuta. Nowo wybrani sołtysi funkcję będą pełnili do końca kadencji 2015 – 2019.