Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie powiększył się o nowych funkcjonariuszy. Przed stróżami prawa ślubowanie oraz 6-miesięczne szkolenie w szkole Policji. Po ukończeniu adaptacji zawodowej funkcjonariusze będą pełnili służbę w KPP w Gryfinie  i w KP w Chojnie.


W dniu 22 sierpnia 2017 roku w policyjne szeregi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wstąpiło czworo młodych funkcjonariuszy. Przed nimi trudna, odpowiedzialna, ale przy tym zaszczytna i przynosząca wiele satysfakcji służba na rzecz społeczeństwa.

W najbliższych dniach nowo przyjęci złożą uroczyste ślubowanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, po którym udadzą się na sześciomiesięczne szkolenie do szkoły Policji. Po ukończeniu przeszkolenia i odbyciu adaptacji zawodowej będą pełnili służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie i w Komisariacie Policji w Chojnie.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Policji informuję, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość zatrudnienia do pełnienia służby w charakterze funkcjonariusza Policji.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, pokój nr 2 (pon. – pt. 8.00 - 14:30) następujące dokumenty: pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (minimum średnie) i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu), mężczyźni – książeczkę wojskową (do wglądu).
 
W przypadku posiadania dodatkowych uprawnień, np.: prawa jazdy kat. A bądź C, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego lub patent sternika motorowodnego.

Kwestionariusz oraz wszelkie informacje dot. naboru, można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, przy ul. Policyjnej 2, w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej: www.policja.pl