W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.


29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Strefy mają zostać wyznaczone przez samorządy w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i wjechać do nich będą mogły pojazdy hybrydowe, elektryczne i na gaz. Od godziny 9:00 do 17:00 po strefach czystego transport poruszać się będą mogły także inne pojazdy, jednak wjazd będzie płatny nie więcej niż 2,5 zł za godzinę oraz 25 zł za dobę. Po godzinie 17:00 na teren strefy bezpłatnie będzie mógł wjechać każdy pojazd. Zgodnie z przepisami za nieprzestrzeganie taryfikatora opłat kierowca naraża się na mandat w wysokości 500 zł.
 
Ponadto, jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających z ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.