Nowy rok kalendarzowy, nowy szkolny semestr oraz nowe warunki do nauki i kształcenia - tak jest obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Pyrzycach. Placówka zakończyła termomodernizację obiektu i adaptację pomieszczeń. Kompleksowy remont wspierany był przez Urząd Marszałkowski unijnymi funduszami. Efekty zmian było można zobaczyć w Pyrzycach w piątek, 2 lutego 2018 roku. W uroczystości udział wziął wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa, starosta pyrzycki Stanisław Stępień i dyrektor Anna Zasadzińska.


Inwestycja była niezbędna dla funkcjonowania placówki. Termomodernizacja kosztowała ponad 900 tys. zł, a adaptacja i urządzenie pomieszczeń około 200 tys. zł.

- Cieszę się, że kiedy kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy o potrzebie realizacji inwestycji, nie zabrakło ludzi dobrej woli i pełnej determinacji do jej przeprowadzenia. Niech efekt przedsięwzięcia służy jak najdłużej uczniom i kadrze pedagogicznej. Liczę na kolejne inicjatywy w powiecie pyrzyckim w zakresie edukacyjnym i infrastrukturalnym. Unijna pomoc, z której skorzystał SOSW w Pyrzycach, widać niemal każdego dnia i w każdym zakątku Pomorza Zachodniego- zaznaczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Przedsięwzięcie prowadzone było wspólnie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Jego efektem jest zmiana elewacji, docieplenie stropów, naprawa dachu, wymiana drzwi, montaż nowych łazienek i toalet, remont części klas i korytarzy oraz zakup wyposażenia pracowni w regulowane stołki, krzesła, półki czy regały. Wszystkie przeprowadzone prace uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych.

- W imieniu młodzieży - a jest jej około 80 osób - serdecznie dziękuję za pomoc przy realizacji wielkiego projektu edukacyjnego. Obiekt zmienił się całkowicie. Teraz jest komfortowo i wygodnie. To przede wszystkim zasługa wykonawcy, który stanął na wysokości zadania W ciągu dwóch miesięcy przeprowadziliśmy ogrom prac, które doprowadziły do szczęśliwego końca. Przed nami modernizacja warsztatów zawodowych w pyrzyckim CKU, która będzie także wspierane funduszami unijnymi Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,5 mln zł - podkreślił starosta pyrzycki Stanisław Stępień.

Oba działania otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego ze środków RPO WZ 2014-2020. To w sumie ponad 900 tys. zł.

- Pomoc m.in. Urzędu Marszałkowskiego to dla placówki wielki dar, bo umożliwił nam realizację inwestycji. To jest coś o czym marzyliśmy od lat Modernizacja Ośrodka stała się faktem za co serdecznie dziękujemy - zauważyła dyrektor SOSW w Pyrzycach Anna Zasadzińska.

Zadania realizowano od 2016 i 2017 roku. Ich celem była poprawa warunków kształcenia i nauki. Z efektów skorzystają bowiem zarówno uczniowie jak i kadra nauczycielska.

- To nie jest pierwsza moja wizyta w Pyrzycach. Każdy z nich ma wspólny mianownik. Jest przekonanie, że w powiecie pyrzyckim placówki oświatowe maja bardzo dobry gospodarzy. Dziękuję za te starania, bo wpływają na poziom kształcenia - przyznał zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach działa od 1 września 1990 roku. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce oraz posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka swą działalnością obejmuje: szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową (kierunek kucharz), branżową szkołę I stopnia (kierunek kucharz) oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.