Trwa porządkowanie oznakowania wszystkich miejscowości gminy Stare Czarnowo. Wymianą objęte są także stare tablice sołeckie. Pojawiły się one w kolejnych sołectwach. To Nieznań i Komorówko.

Gmina Stare Czarnowo od 2017 roku posiada złożony z trzech kolorów znak promocyjny gminy. Hasło brzmi: STARE CZARNOWO gmina piękna z natury. Barwy odnoszą się do największych atutów gminy. Kolor żółty przypomina łany zbóż i chleb, bowiem w gminie większość gruntów stanowią urodzajne pola. Odcień zielony ma kojarzyć się ogromną ilością lasów i terenów atrakcyjnych przyrodniczo m.in. z Puszczą Bukową. Z kolei niebieski odwołuje się do wody i akwenów wodnych, a gmina graniczy z niezwykle czystym jeziorem Miedwie.

- Wiele gmin ma swoją markę, logo i hasło promocyjne. Na tym budują społeczny i ekonomiczny kapitał wykorzystując swój potencjał oraz atrakcyjność. Chcemy przede wszystkim być bardziej rozpoznawalni. Warunkami sprzyjającymi temu jest m.in. bliskie położenie Szczecina, zasoby naturalne i atrakcje kulturalno-turystyczne - przekonuje zastępca wójta Starego Czarnowa Marcin Krawczyk.

Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej oznacza, że nowe logo i hasło promocyjne znajdą się we wszystkich oficjalnych materiałach przygotowywanych przez Urząd Gminy. Dotyczy to pism, teczek, plakatów czy banerów. Ponadto znaki widoczne będą na tablicach z nazwami ulic i domów, tablicach informacyjnych czy tablicach zawiadamiających o atrakcjach turystycznych i kulturalnych.

Na nowym oznakowaniu skorzystają także gminne sołectwa. W kolejnych dwóch - w Nieznaniu i Komorówku - pojawiły się nowe tablice, a przede wszystkim szklane gabloty. Służą one do szybkiej i transparentnej komunikacji wśród społeczności lokalnej. Umieszczone zostały w centralnych punktach wsi i służą do umieszczania wszelkich aktualnych informacji, rozpowszechniania ogłoszeń, prezentowania zdjęć i plakatów.

Klucze do gablot znajdują się u sołtysów.