Od dziś będą doręczane zawiadomienia o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia będą doręczać pracownicy urzędu - na terenie Dębna oraz sołtysi - na terenie danej wsi. Od 1 października bieżącego roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki wynoszą:

  • przy zdeklarowanej segregacji odpadów – 18,00 zł miesięcznie/osoby;
  • przy zdeklarowanej niesegregacji odpadów – 28,00 zł miesięcznie/osoby.

Miesięczna stawka opłaty wyliczona w zawiadomieniu obowiązuje od października 2019 roku – przypominamy o uwzględnieniu zmiany wysokości stawek opłaty przy korzystaniu ze stałych zleceń przelewu opłaty. Termin płatności opłaty nie uległ zmianie i obowiązuje do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę można wpłacać bez prowizji w placówkach Banku GBS lub w kasie Urzędu Miejskiego – kasa czynna w godzinach: poniedziałek 7:30-15:00, wtorek-czwartek 7:30-14:00, piątek 7:30-13:00.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy uwag proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dębnie w pok. nr 32, tel. 95 760 30 02-04 wew. 145, fax. 95 760 20 30 oraz e-mail: odpady@debno.pl.