Będzie nowy odcinek wodociągu i sieci kanalizacji w Dębie. Firma MK KRAWIEC Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Powstanie odcinek wodociągu o długości około 820 mb oraz blisko kilometrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Kolejowej, Usługowej i Leśnej w Dębnie. Przedsięwzięcie wykona firma, która wygrała przetarg i złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 459 463 zł, a jest nią MK KRAWIEC Sp. z o.o.

Wykonanie zadania ma nastąpić w przeciągu 150 dni od rozpoczęcia robót.