Europosłowie wprowadzili nowe regulacje dotyczące zmiany czasu. W 2021 roku nastąpi ostatnia zmiana czasu, państwa członkowskie zachowają możliwość decydowania o swojej strefie czasowej.