Mieszkańcy sołectwa Wysoka – Wyszyna  mogą już korzystać z nowo powstałej Strefy Aktywności, która była owocem współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Namyślnie, grupy nieformalnej z m. Wysoka w składzie: Elżbieta Potapińska, Sylwia Potapińska oraz Marzanna Hak oraz Gminy Boleszkowice.  

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie Strefy Aktywności wraz z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Wysoka”  dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – Program  „Społecznik” zostało zamontowanych pięć urządzeń: Orbitrek, Wyciskanie siedząc podwójne,  Twister i Wahadło.  

Strefa Aktywności przeznaczona jest dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, dzięki zastosowaniu urządzeń multifunkcyjnych dla każdej z tych grup. Z urządzeń znajdujących się w strefie będą mogli korzystać zarówno bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i ci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego typu urządzeń. Jest ona atrakcyjnym i ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich, będzie integrowała różne grupy i środowiska lokalne. Takie miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu, nawet całych rodzin.