Niebawem rozpocznie się inwestycja związana z remontem drogi w Mostkowie. Dodatkowo powiat ogłosił przetarg na dokumentację projektową przebudowy drogi na odcinku Barlinek-Ożar.


Droga w Mostkowie to inwestycja gminy Barlinek. Wyremontowany zostanie odcinek pomiędzy drogą wojewódzką 156, a drogą powiatową. Obecna nawierzchnia zostanie sfrezowana, potem położona zostanie nowa warstwa bitumiczna. Mieszkańcy odetchną z ulgą: znikną dziury, które były zmorą miejscowych kierowców.

Inwestycja obejmie odcinek o długości 400 metrów. Koszt to suma ponad 700 tys. zł.

Niebawem nową jakość zyska również droga łącząca Barlinek z Ożarowem. Właścicielem jest powiat myśliborski, który właśnie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przyszłej przebudowy. Według planu, zadanie ma być wykonane do 2019 roku.

Projektant będzie musiał nie tylko przygotować dokumentację projektową, ale również zdobyć wszelkie stosowne pozwolenia na budowę. Według zapisów przetargowych, dokumentacja projektowa dotyczy odcinka o długości 1,7 km (ul. Okrętowa w Barlinku i ul. Owocowa w miejscowości Ożar). Zadanie będzie realizowane w ramach dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rozwijających się terenów miejskich. Droga zyska odwodnienia, kanalizację deszczową o długości 500 m (zrzut wód do istniejącego kolektora deszczowego w ul. Okrętowej), jezdnia zostanie poszerzona, powstaną również chodniki z kostki brukowej betonowej o szerokości od 1,5 do 2 metrów. Przebudowane zostaną również zjazdy.

Zamawiający nie wyklucza, że zapadnie również decyzja o budowie wzdłuż ścieżki rowerowej.