Gmina Dębno zleciła zamontowanie nowych kamer w mieście. Tym samym odchodzi się od systemu analogowego, jaki był do tej pory i zastępuje się go systemem cyfrowym – lepszej jakości. Obecnie miasto posiada 11 kamer cyfrowych stałych i 2 kamery analogowe obrotowe oraz jeden rejestrator tablic.

Główne centrum wizyjne jest w straży miejskiej, system obserwuje oraz nagrywa zdarzenia i zapisuje je na dysku. Kamery są zamontowane na ul. Mickiewicza z Baczewskiego, Mickiewicza z Daszyńskiego, promenadzie i placu zabaw od Mickiewicza do jeziora Lipowo,  Placu Konstytucji, Armii Krajowej (przy kiosku koło Biedronki) oraz osiedlu Waryńskiego przy korcie. W tym roku zostaną także zamontowane kamery w zmodernizowanym parku miejskim. Monitoring jest tam niezbędny, ponieważ wandale niszczą elementy infrastruktury, które mają służyć mieszkańcom. System monitoringu będzie co roku rozbudowywany na inne części miasta. Teraz nagrania są tak dobrej jakości, że łatwo ustalić osoby, które przechodzą przez jezdnie w niedozwolonym miejscu (zwłaszcza przy „Biedronce”) oraz kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Z zapisanych nagrań korzystają funkcjonariusze policji, dzięki temu udaje się ustalić sprawców wykroczeń. 

Kamera na Placu Konstytucji 3 Maja

Kamera na Promenadzie Pamięci