Już wkrótce piłkarze Witniczanki Witnica będą korzystać z nowej szatni. Trwają końcowe prace związane z montażem obiektu.

Szatnia została zbudowana w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica”dofinansowanego z środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej).