Jolanta Staruk została nowym skarbnikiem gminy Trzcińsko-Zdrój. Gryfinianka na tym stanowisku zastąpi odwołaną w marcu Ewę Winkiel.


Podczas posiedzenia XLII sesji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, która odbyła się 27 kwietnia br. radni jednogłośnie przychylili się do projektu uchwały o powołaniu na stanowisko skarbnika gminy Jolantę Staruk.

Zgodnie z opinią komisji konkursowej kandydatura Jolanty Staruk no stanowisko skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój spełnia wymogi formalne oraz jeden z warunków z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Jak budżet gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 r. ocenia nowa skarbnik? O to Jolantę Struk zapytał podczas sesji radny Mieczysław Jabłoński.

"To co jest zapisane przez Regionalną Izbę Obrachunkową należy wykonać. Myślę że wspólnie, bo praca Państwa również jest tutaj niezbędna, jest możliwość dokonania pewnych zmian i wyprostowania tej sytuacji, ale tu musi być obopólna wola, chęć i zgoda przy podejmowaniu decyzji. W przypadku gminy Trzcińsko-Zdrój sytuacja nie jest jeszcze tak katastrofalna, jak by się mogło wydawać. To jest sytuacja, która dotknęła większość samorządów, które zostały zobligowane w 2013 r. do dopasowania swoich budżetów w roku 2014, góra 2015 do nowych wskaźników."

Przypomnijmy, że gmina boryka się z problemami finansowymi, przez co w kolejnych latach grozić jej może wezwanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową do opracowania programu naprawczego.

Nowo wybrana skarbnik oficjalnie pełnienie obowiązków rozpocznie z dniem 10 maja 2018 r.