Starostwo Powiatowe w Myśliborzu od 15 października 2018 r. (poniedziałek) zmienia swoją siedzibę.
Biura tut. Urzędu będą znajdowały się w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. W dotychczasowej siedzibie tj. przy ul. Spokojnej 13 funkcjonować będą wyłącznie: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.