Trwają prace związane z realizacją zadania pt.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach”. Zadanie obejmuje wymianę i budowę chodnika oraz montaż małej architektury. W ramach zadania powstanie ścieżka edukacyjna, na której zostaną umieszczone tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej.  Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.