Zorganizowali już trzy przetargi, ale w żadnym nie znalazła się ani jedna firma, która złożyłaby swoją ofertę. Co stanie się z ujęciem wody?


Gmina Boleszkowice ma poważny problem, nikt nie chce im wyremontować ujęcia wody w miejscowości Namyślin.

Zakres prac dotyczy modernizacji budynku, jak i części infrastruktury wodociągowej, w tym sieci o średnicy 110 mm wraz z uzbrojeniem, obudów studni głębinowych, pomp głębinowych wraz z uzbrojeniem, czy też wymiany hydroforów ciśnieniowych, sprężarki i chloratora wraz z zasobnikiem.

Gmina od kilku miesięcy organizuje przetargi, ale nie ma chętnych do wykonania prac. Właśnie unieważniono trzecie takie postępowanie, po raz kolejny do gminy nie wpłynęła żadna oferta