20 marca w gminie Banie w okolicach Różnowo, na polu tuż obok kościoła natknięto się na niewybuch, Saperzy już go rozbrajają.