2 marca po godz. 4.00 OSP Chojna zostali wezwani na odcinek DK31, przy wylocie z Chojny w kierunku Mieszkowic, gdzie doszło do wypadku. Doszło tam do potrącenia pieszego, niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Nie wiadomo co dokładnie się wydarzyło. Siła uderzenia była tak duża, że przód i szyba zostały poważnie uszkodzone.
Zadaniem OSP Chojna było zabezpieczenie miejsca na czas działań policji, prokuratora i biegłego sądowego oraz pomoc w kierowaniu ruchem. Utrudnienia na drodze trwały do godziny 10.00. 

Nieoficjalnie pieszy nie miał na sobie odblasków i był nie widoczny dla kierowców tym bardziej apelujemy o to aby i dzieci i dorośli nosili kamizelki i odblaski. 


Prawo o ruchu drogowym” (Dnia 31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2013.991)

  • Artykuł 11 mówi: „pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.”
  • Dodatkowo w art. 11 ust. 4a czytamy: “Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”

Pozostałe obowiązki pieszego:

  • korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku z pobocza. Jeżeli pobocze jest niedostępne dla ruchu pieszego, można skorzystać z jezdni, poruszając się możliwie jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom,
  • chodzenie lewą stroną drogi idąc po poboczu lub jezdni,
  • poruszanie się jeden za drugim; natomiast na drogach o małym natężeniu ruchu i w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • ustąpienie miejsca rowerowi w przypadku gdy pieszy porusza się po drodze rowerowej, za wyjątkiem niepełnosprawnych. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko gdy nie ma możliwości skorzystania z chodnika lub pobocza.