Nie ma wątpliwości: obraz w kościele wyszedł spod ręki znanego na całym świecie Petra Jana Brandla, zwanego czeskim Rubensem. W jaki sposób dzieło dotarło w małej wsi, pozostaje tajemnicą.


Niespodziewanego odkrycia dokonał Michał Dębowski z biura wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie. Cztery lata temu przejmując obraz do konserwacji od świątyni z małego Żabowa (gmina Pyrzyce) dostrzegł w dziele rękę znanego czeskiego malarza. Jednego z najbardziej cenionych w europejskim baroku.  Jego odkrycie zostało potwierdzone przez historyków sztuki. W kościele w Żabowie znajduje się obraz przedstawiający „Chrystusa w chwili przyjmowania chrztu z rąk Jana Chrzciciela” autorstwa Brandla. To jedno z najcenniejszych dzieł malarskich na Pomorzu Zachodnim.

Autor Petr Jan Brandl, zwany „czeskim Rubensem”, uznany został za jednego z największych malarzy późnego baroku w Europie Środkowej. Autentyczność obrazu potwierdziła m.in. Andrea Rousova,  znawczyni twórczości Brandla, zajmująca się badaniem czeskiego malarstwa barokowego w Galerii Narodowej w Pradze.

O odkryciu donoszą już prestiżowe czasopisma europejskie o tematyce kulturalnej.

Jak znalazł się w parafii w Żabowie? Tajemnicą pozostaje to, kto i kiedy przywiózł go do Żabowa, wiadomo natomiast, że obraz wcześniej znajdował w miejscowym pałacyku, który krótko po II Wojnie Światowej został zniszczony. Obraz Brandla przetrwał wojenną zawieruchę, mimo że w tym czasie zarówno sowieci, jak i naziści rabowali cenne dzieła sztuki.