Niemcy od 10 kwietnia wprowadzają zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granic, planują wprowadzenie dwutygodniowej kwarantanny domowej dla swoich obywateli wracających z za granicy. 

Dwutygodniowa kwarantanna będzie dotyczyła obywateli Niemiec, obywateli Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen a także osób z tytułem pobytowym w Niemczech, które powracają po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą do swojego miejsca zamieszkania (informacje na podstawie Ambasady Polski w Berlinie).

Ambasada RP informuje także, że nowe przepisy dotyczą także pracowników sezonowych. Osoby przyjeżdżające do pracy na co najmniej kilka tygodni, będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie (po powrocie do Polski czekać ich będzie kolejna dwutygodniowa kwarantanna). ’’Lub pracodawca będzie musiał podjąć równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktów międzyludzkich". Pracownicy sezonowi przyjeżdżający do Niemiec powinni móc udowodnić, że mają możliwość odbycia kwarantanny albo, że zapewniono im odpowiednie warunki higieniczne w miejscu pobytu i środki ostrożności, służące ograniczeniu kontaktów. 

Obowiązek kwarantanny nie będzie dotyczył pracowników przygranicznych (osób dojeżdżających do pracy), personelu medycznego, czy osób, które muszą przekroczyć granicę w niezbędnym celu zawodowym. Obywatele innych państw, poruszający się w tranzycie do kraju swojego zamieszkania, również nie będą musieli przechodzić dwutygodniowej kwarantanny (na przykład Polak wracający z Francji, przejeżdżający przez Niemcy, kwarantannę przejdzie dopiero w Polsce).

Osoby przyjeżdżające bez uzasadnionego powodu nie zostaną wpuszczone do Niemiec. Nie ma szans na odwiedziny rodziny na święta, czy odebranie bliskiego z niemieckiego lotniska.