9 kwietnia na swoim Facebooku Sołectwo Starego Kostrzynka wyraziło zaniepokojenie dotyczące eksploatacji zasobów rzecznych.
 
"My mieszkańcy, Starego Kostrzynka jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni stałym już procederem nielegalnego, sieciowego odławiania ryb i narybku na Kostrzyneckim Rozlewiskiem.
Nie jesteśmy w stanie zapobiec ani ograniczyć tego szkodliwego procederu, niszczącego stan zarybienia, narybku oraz stanowisk lęgowych ptaków. Informujemy, że w tym nielegalnym procederze razem z tymi "Rybakami" biorą udział również członkowie społecznej straży rybackiej są to .. Z.G,J.P wieloletni pracownicy straży rybackiej w Gryfinie. Zwracany się z prośbą do mieszkańców i wędkarzy o zgłoszenie takich szkodliwych dla przyrodniczego środowiska działań do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie. Nr telefonu komendant PSK 881201716 komendant posterunku PSR 881201555 Sołectwo St.Kostrzynka i zaniepokojeni mieszkańcy"