Ze względu na nieakceptowalny zapach wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielin w gminie Moryń.


PPIS w Gryfinie w dniu 2 czerwca 2018 roku stwierdził, że woda z wodociągu Bielin nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na nieakceptowalny zapach.

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 500 mieszkańców miejscowości Bielin i Macierz.

Z godnie z komunikatem mieszkańcom zaleca się przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana,ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań zobowiązana została Stadnina Koni „Bielin” Sp. z o. o. w Bielinie, będąca zarządcą wodociągu Bielin.