Czy gmina używa niewłaściwego herbu? Okazuje się, że to się zdarza – i to nawet dość często. Ta sytuacja nie świadczy dobrze o władzach gminy, które powinny stać na straży poszanowania znaków cedyńskich symboli.

Herbem Cedyni jest tarcza dwudzielna w słup o srebrnym polu; w polu (pobocznicy) prawej znajduje się pół czerwonego orla brandeburskiego ze złotymi szponami i dziobem, w polu (pobocznicy) lewej pół czerwonego koła z pięcioma szprychami – taki jest prawdziwy herb Cedyni. Tymczasem często w materiałach promocyjnych używany jest niewłaściwy znak, czyli herb na białym, a nie na srebrnym, polu.
Na ten fakt zwraca uwagę nasz czytelnik, przy czym podkreśla, że same zasady używania herbu są ściśle określone. Natomiast nawet Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu i Centrum Promocji i Informacji używają go niezgodnie ze stanem faktycznym.
- Widziałem już kilka plakatów, na których umieszczany był nieprawdziwy herb – komentuje pan Andrzej. - Na białym, a nie srebrnym tłem. Nawet na swojej stronie internetowej COKiS i urząd miejski używają niewłaściwego herbu. W jednym przypadku COKiS wręcz narusza dobry zwyczaj przerabiając herb do swojej grafiki. To tak jakby użyć godła narodowego, tylko przypadkowo pomalować orła na żółto. Mnie to obraża – mówi.
Wskazuje, że w różnego rodzaju przeróbkach herbu lubuje się COKiS oraz Centrum Promocji i Informacji. Twierdzi przy tym, że herb nie powinien podlegać przeróbkom graficznym według widzimisię grafika, bowiem oparty jest o konkretne zapisy prawa i należy tych przepisów bezwzględnie przestrzegać. Sprawdziliśmy i... rzeczywiście, zdarza się gminie i jej jednostkom podległym użyć niewłaściwego herbu.
- Sytuacja iście kuriozalna, nikt nad tym nie trzyma kontroli, w tej gminie to wszystko robi się na słowo honoru. Nie szanuje się nawet herbu – mówi pan Andrzej.
Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz do COKiS. Czekamy na stanowisko tych instytucji w sprawie herbu.

Rafał Remont