Chcesz nauczyć się języka angielskiego ale nie chcesz tracić pieniędzy na korepetycję? Skorzystaj z bezpłatnego kursu i zapisz się już dziś. Na terenie powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego realizowany jest projekt unijny pt. ,,Akademia kompetencji językowych''. W ramach projektu oferowane jest bezpłatne szkolenie z zakresu języka angielskiego.

Kurs trwa 120 godzin lekcyjnych i kończy się międzynarodowym certyfikatem TOEIC. Planowo szkolenia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 90 min. Każdy z uczestników przystępując do projektu otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

Projekt skierowany jest do 300 osób w wieku aktywności zawodowej (25-74) lata o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie; osoby z wykształceniem policealnym nie mogą brać udziału w projekcie) zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa oraz powiat pyrzycki gminy: Lipiany, Przelewice. Do udziału zachecane są także osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z deklaracją uczestnictwa. Formularz zawiera dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe, status na rynku pracy, informacja o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami programowymi wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są w ramach niniejszego projektu do dostarczenia kserokopii orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności. Odmowa podania danych osobowych i/lub niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 796 597 000 lub 607 404 675 i na stronie www.englishschool.zgora.pl.