„Nie należy go spożywać. Można go zwrócić do sieci Lidl, gdzie klient otrzyma zwrot ceny zakupu. „ - informuje na swojej stronie sieć sklepów Lidl.
„Spożycie produktów zanieczyszczonych ww. mikroorganizmami patogennymi może prowadzić do zatrucia pokarmowego” - podaje Główny Inspektor Sanitarny.

W trakcie badań urzędowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 pobranych próbek, gronkowców koagulazo-dodatnich w 5 z 5 próbek oraz enterotoksyn gronkowcowych w 1 z 5 próbek produktu pn." SER KORYCIŃSKI SWOJSKI Z ORZECHAMI WŁOSKIMI" Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego z orzechami włoskimi”, numer partii: 30.06.2020, termin przydatności do spożycia 30.07.2020.
W związku z powyższym Producent, mając na względzie zasadę ostrożności, wycofuje nie tylko ww. partię, w której stwierdzono niezgodność, lecz szerszy asortyment produktów. 
Wycofanie produktów pn. ,,SER KORYCIŃSKI SWOJSKI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”, wszystkie rodzaje.
Zalecenia dla konsumentów:
W przypadku wystąpienia objawów choroby typowych dla zatrucia pokarmowego, listeriozy po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.
Konsumenci powinni sprawdzić, czy posiadają wskazane w komunikacie produkty.
Produkty wymienione w ostrzeżeniu należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały zakupione.
Informacje na temat objawów związanych z zatruciami pokarmowymi, w tym zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/ (hasło „LISTERIOZA”)


Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:
Produkt: ,,SER KORYCIŃSKI SWOJSKI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”, wszystkie rodzaje, z różnymi dodatkami
Producent: Zarzeccy Sp. z o.o. , 16-140 Korycin, Mielniki 19, Wet. Nr Ident. 20117216
Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne
Data produkcji: wszystkie przed dniem 30.06.20 i wszystkie z przedziału 13 – 21.07.2020
Data produkcji jest jednocześnie numerem partii
Należy spożyć do:
terminy wszystkie przed i włącznie z datą  30.07.2020
terminy wszystkie od 13.08.2020 do 21.08.2020

 

Firma Lidl poinformowała Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych przez siebie działaniach oraz jest w stałym kontakcie z producentem.