Bez rozporządzenia, natomiast z apelem o rozważne odpalanie fajerwerków w okresie Sylwestra i Nowego Roku zwrócił się do mieszkańców regionu wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.


- W okresie noworocznym wiele osób używa fajerwerków i petard nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie z tego wnikają, a także z faktu, że może to być uciążliwe dla innych. Wierzę w rozsądek naszych mieszkańców, jednak przypominam że, Policja i Straż Miejska mają prawo i obowiązek dbać o to, aby nie dochodziło do niebezpiecznych, czy uciążliwych sytuacji związanych z używaniem materiałów pirotechnicznych – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski.

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń służby mogą nałożyć mandat na osoby zakłócające spokój publiczny, jak również na te, które nieostrożnie obchodzą się z materiałami pirotechnicznymi.

Zabronione jest także wnoszenie takich materiałów na imprezy masowe.