Bezrobocia z powiecie gryfińskim spada, najgorsza sytuacja dla osób poszukujących pracy jest w gminie Gryfino, najbardziej komfortowo mogą się czuć mieszkańcy Starego Czarnowa. Wzrasta za to liczba wydanych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, głównie Ukraińców.


Pod koniec 2010 roku w powiecie gryfińskim było 5805 bezrobotnych, pod koniec ubiegłego roku tylko 3440. To dużo? Skala bezrobocia wciąż jest spora, ale i tak na przestrzeni lat można mówić o sporym progresie. Jedna czwarta wszystkich bezrobotnych pochodzi z gminy Gryfino, przy czym nagorzej mają osoby w wieku 24-34 lata, to właśnie one mają największe problemy ze znalezieniem angażu.

Coraz bardziej zauważalna jest obecność obcokrajowców na naszym rynku pracy, w ubiegłym roku wydano 946 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w powiecie gryfińskim. To głównie pracownicy pochodzący z Ukrainy, którzy coraz lepiej czują się na polskim rynku pracy i w naszym kraju często pracują za najniższe stawki.

Podczas wczorajszej sesji powiatu sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zdała Bogusława Florek. Przyznała przy tym, że część zarejestrowanych osób pracować nie chce. Z kolei radny powiatowy Jan Gładkow uznał, że im więcej przeznacza się pieniędzy na walkę z bezrobociem, tym więcej jest bezrobotnych.