Przemoc w rodzinie to problem złożony, nie zawsze realnie oszacowany w raportach, ale co pewne, wymagający odpowiedniego podejścia, zaangażowania, wyczucia w podejmowaniu interwencji. W województwie zachodniopomorskim rozpoczyna się cykl szkoleń związanych z przeciwdziałaniem tej formie agresji. Dwudniowe spotkania odbędą się w: Drawsku Pomorskim, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Szczecinku, Koszalinie, Łobzie, Szczecinie oraz w Goleniowie.

 

Dobór tematyki szkoleń jest odpowiedzią na wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorami sądowymi. Podczas szkoleń omawiane będą zagadnienia związane m.in. z: sytuacją psychologiczną osób doznających przemocy w rodzinie, pracą z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, przemocą wobec kobiet czy procedurą „Niebieskiej Karty”.

 

Szkolenia skierowane  są do członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, policji i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Odbywają się z zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaplanowano je w dniach: 20-21 września w Drawsku Pomorskim, 24-25 września w Gryfinie, 26-27 września w Kamieniu Pomorskim, 4-5 października w Szczecinku, 15-16 października w Koszalinie, 17-18 października w Łobzie, 23-24 października w Szczecinie oraz 8-9 listopada w Goleniowie. 

 

Organizację szkoleń dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz z dotacji celowej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.