Jeśli MSWiA się zgodzi, to obecne sołectwo straci sołtysa. Czy miejscowość na tym zyska? Sam zainteresowany o przemianach mówi ostrożnie. Twierdzi, że najważniejsze, by zyskała na tym gmina.

Widuchowa chce praw miejskich. Wielu mieszkaniowców gminy uważa, że skoro praw miejskich nigdy miejscowości nie odebrano, to dziś Widuchowa nie powinna być traktowana jako wieś. Zapytaliśmy sołtysa, Janusza Wełpę o jego zdanie w kontekście ewentualnych przemian. Jeśli Widuchowa zostanie uznana za miasto, to nie będzie już w tej miejscowości sołtysa.

- Mi nie zależy na tym, by pełnić funkcję sołtysa za wszelką cenę, ale trzeba się zastanowić, czy uznanie naszych praw miejskich nie zaszkodzi gminie. W niektórych przypadkach utrudni nam to możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, ponieważ gminy wiejskie są czasami uprzywilejowane – komentuje.
Nie mówi nie przemianom, ale uważa, że wszystko trzeba dokładnie przeanalizować. Jeśli będzie to z korzyścią dla Widuchowej, to poprze zmiany i nie będzie zabiegał o utrzymanie w miejscowości stanowiska sołtysa.

Widuchowa w 1347 roku otrzymała prawa miejskie, nigdy tych praw jej nie odebrano. Od 1945 roku traktowana jest jako sołectwo. W przyszłym roku, tj. 2017 będzie 670 rocznica nadania Widuchowej praw miejskich. Janusz Wełpa sołtysem w Widuchowej jest od blisko 20 lat.
Rafał Remont