Zachodniopomorski Oddział NFZ zakończył duży konkurs ofert na rehabilitację leczniczą. Zawarte umowy obowiązywać będą przez 5 lat, począwszy od 1 lipca br.Nowością jest zakontraktowanie po raz pierwszy odrębnego zakresu świadczeń, tj. fizjoterapii domowej – dla pacjentów niesamodzielnych, w ciężkich stanach chorobowych. Opiekę nad nimi sprawować będą podmioty z 14 miejscowości: Chojny, Barlinka, Czaplinka, Jarosławca, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Nowogardu, Polic, Stargardu, Szczecina, Szczecinka oraz Świdwina.
Ze względu na duże zainteresowanie tym zakresem świadczeń, przewidziane są konkursy uzupełniające, tak by w każdym powiecie był chociaż jeden podmiot rehabilitacyjny opiekujący się pacjentem w domu.
Należy przypomnieć, że rehabilitację w warunkach domowych może realizować każdy podmiot, który ma podpisaną z NFZ umowę na fizjoterapię ambulatoryjną.
Kierowanie
Rehabilitacja lecznicza finansowana przez NFZ wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. pracującego w ramach umowy z NFZ. Skierowanie na fizjoterapię domową może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w wybranej placówce, bez względu na termin rozpoczęcia rehabilitacji.
 
Pacjenci
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi m.in.: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, urazami kończyn dolnych; osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
 
Warunki
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
 
Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.
Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji obejmuje, oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictwo.