38 gmin województwa zachodniopomorskiego otrzymało od wojewody zachodniopomorskiego informacje o wszczęciu postępowań nadzorczych w sprawie nazw ulic, które kwestionuje IPN. Pisma otrzymali m.in. włodarze gmin: Mieszkowice, Bierzwnik, Pyrzyce czy Dębno.


Obowiązek wszczęcia postępowania nadzorczego nakłada na wojewodę ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Wojewoda wystąpił już z pismem do Instytutu Pamięci Narodowej o podjęcie jednoznacznej decyzji w sprawie do każdej zakwestionowanej nazwy, która znalazła się na liście IPN. Wszczęcie postępowania jednak nie oznacza, że wszystkie nazwy ulic, w stosunku do których rozpoczęło się postępowanie, zostaną zmienione.

- Wysłane pisma w żadnej mierze nie są decyzją o zmianie nazw ulic, a jedynie zawiadomieniem, że ulice objęte jego treścią budzą wątpliwości Instytutu Pamięci Narodowej – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski - Postępowanie nadzorcze umożliwia nam np. zasięgnięcie opinii wśród autorytetów z dziedziny historii czy politologii. Z pewnością przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będę uwzględniał również ich opinie oraz uwagi mieszkańców - podkreśla wojewoda.

Kilka gmin w naszym regionie, do których zostało wysłane pismo o postępowaniu nadzorczym odpowiedziało, że samodzielnie zmieni zakwestionowaną nazwę korzystając z uprawnień, jakie nadaje im ustawa o samorządzie gminnym na najbliższej sesji. Do takiej sytuacji doszło m.in. w gminach: Banie, Widuchowa oraz Bierzwnik. 

Informację o wszczęciu postępowań nadzorczych wojewoda zachodniopomorski wysłał także do przedstawicieli gmin: Pyrzyce, Mieszkowice, Barlinek oraz Dębno. Jak informuje nas Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, włodarze tych gmin na tą chwilę nie zadeklarowali na piśmie decyzji o samodzielnej zmianie zakwestionowanych nazw ulic.
W przypadku gminy Pyrzyce jest to ul. 2 Marca, w gminie Mieszkowice ul. Dąbrowszczaków, w  gminie Dębno ul. I Armii, natomiast w gminie Barlinek ul. 31 Stycznia.