Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku (gm. Cedynia) zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o publikację listu otwartego do mieszkańców Gminy Cedynia. List w całości publikujemy poniżej:

„Szanowni Mieszkańcy Gminy Cedynia!

My, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku, serdecznie dziękujemy Rodzicom i Mieszkańcom za okazane nam wsparcie w tak trudnym dla nas czasie. Widmo likwidacji naszej placówki jest dla nas ogromnym ciosem, dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszelkie przejawy Waszego poparcia. Dziękujemy za działanie, za głośne wyrażanie swojego zdania, za spotkania i ratowanie naszej Szkoły! Pragniemy również podziękować za to, że na swoje barki wzięliście trud walki o naszą placówkę. Ta nierówna walka, dzięki Waszemu zaangażowaniu, może stać się walką wygraną.

Naszą codziennością jest nauczanie dzieci, wspieranie Was w wychowywaniu młodego pokolenia, które, mamy nadzieję, będzie odpowiedzialne, zdeterminowane i zaangażowane w życie społeczne tak jak Wy.

My również chcemy być dla nich wzorem, dlatego podejmujemy działanie i walczymy o ich dobro, o edukację, o Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Piasku.
W naszej gminie działają tylko dwie szkoły podstawowe. To zarówno dla nas nauczycieli, jak i dla Was, rodziców dzieci w wieku szkolnym, najlepsze, co może dać gmina — WYBÓR. Dzieci są różne, jedne są przebojowe i uwielbiają rywalizację, inne otwierają się dopiero w małych, kilkuosobowych zespołach. Edukacja powinna być otwarta na każdego ucznia i potrzeby wszystkich dzieci powinny być uwzględniane, szanowane i zaspokajane. Obecnie w naszej szkole uczy się 94 uczniów i niechętnie mówią o zmianach, jakie miałyby nastąpić od września 2021 roku. Nie chcą opuszczać murów naszej placówki, są zaniepokojeni tym, co dzieje się wokół, pytają nas o swoją przyszłość. Niestety nie jesteśmy w stanie im popatrzeć w oczy i powiedzieć, że przez decyzje rządzących nasza szkoła od września nie będzie już taka sama, że może już nigdy nie spotkamy się w tym samym gronie…

My — nauczyciele, pragniemy nieprzerwanie tworzyć jedną wielką rodzinę, jak przez te 70 lat jej istnienia. Nie zgadzamy się na likwidację naszej Szkoły, nie zgadzamy się na jakiekolwiek zmiany proponowane nam przez urzędników. Jesteśmy całym sercem za dobrem dziecka.
Dziękujemy w tym miejscu również Nadleśnictwom, które współpracowały z nami przez te wszystkie lata. Dziękujemy za wsparcie mentalne, pomoc finansową oraz za to, ze nasi uczniowie dzięki leśnikom nauczyli się niełatwej gry na rogach myśliwskich i zdobywają wysokie miejsca w Konkursach Sygnalistów, że nauczyli się sadzić las, poznali pracę leśników oraz walory przyrody i wiele gatunków zwierząt leśnych. To dzięki Wam nasze dzieci uczyły się szanowania przyrody przez wspólne wyprawy edukacyjne, wyjazdy i akcje w terenie.
Szanowni Radni!

Nie niszczcie tego, co jest wartością nie do przecenienia i budowane było przez 70 lat, od początku istnienia Szkoły Podstawowej w Piasku!

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku"