Szanowni Państwo,
po czwartkowym wystąpieniu Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i przekazaniu m.in. informacji, że „w strefie żółtej (cała Polska z wyjątkiem stref czerwonych) szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego”, Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień w dniu 16 października br. spotkał się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych.
Podczas spotkania podjęto decyzję o wprowadzeniu od dnia 19 października br. w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach nauczanie hybrydowe (naprzemienną naukę stacjonarną i zdalną – co drugi tydzień).
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół. Komunikaty w powyższej kwestii zostaną zamieszczone na stronach szkół, a także zostaną przekazane poprzez portale Librus i Vulcan.