Gmina Banie dzięki środkom z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przebudowała blisko 3 km drogi łączącej miejscowości Dłużyna i Parnica. W środę, 9 listopada 2016 r. odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji z udziałem wicemarszałka Jarosława Rzepy oraz wójt Teresy Sadowskiej.

Gmina Banie na realizacje inwestycji pozyskała ponad 386 tys. zł dofinansowania. Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat, które Samorząd Województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji marszałka.

–Cieszę się, że kolejny samorząd w tym roku kończy przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. To w skali województwa małe inwestycje, ale o dużym znaczeniu lokalnym. Drogi te ułatwiają dostęp do infrastruktury, skracając czas dojazdu do szkół i podnoszą poziom bezpieczeństwa– mówi wicemarszałek Jarosław Rzepa, który uczestniczył w uroczystym zakończeniu inwestycji.

W tym roku zachodniopomorskie gminy i powiaty na realizację zaplanowanych inwestycji w drogi dojazdowe do gruntów rolnych wydadzą 25,7 mln zł. Kwota z budżetu województwa przeznaczona na dotacje to 26% tej sumy. Szacuje się, że dzięki tym środkom zostanie przebudowanych lub wybudowanych około 37 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.