Przez blisko pięć miesięcy trwać będą utrudnienia w ruchu drogowym na drodze powiatowej między Chojną a Rurką. Na kierowców czekają dwa objazdy. Prace budowlane związane są z budową przepustu na rzece Rurzyca.


"W związku z rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących przebudowy przepustu na rzece Rurzycy w m. Rurka gm. Chojna droga powiatowa nr 1374Z zostanie wyłączona z użytkowania. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1374Z w m. Rurka w km 15+765 . Objazdy wyznaczone są drogami : DP 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, 1549Z byłą droga wojewódzką 121, DK 26 na odcinku Chojna - Rów " - informuje firma NURPOL.

Dla kierowców wyznaczone zostaną dwa objazdy, o których informować będą znaki ze schematem dróg objazdowych oraz znaki prowadzenia objazdu. Ustawione zostaną one w obszarze skrzyżowań, na których następować będzie zjazd na trasę objazdu.

  • Objazd podstawowy dla pojazdów osobowych wyznaczono jadąc od Chojny droga krajową nr 26 do m. Trzcińsko Zdrój , następnie drogą powiatową nr 1384Z do m. Grzybno.


  • Objazd dla pojazdów ciężarowych wyznaczono drogą krajową z m. Trzcińsko Zdrój do m. Rów, a następnie drogą powiatową (dawną DW nr 121) do m. Banie.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 31.12.2018 r.