Listy dla Ziemi to akcja, która już na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych. Każdego roku bierze w niej udział kilkaset gmin, kilka tysięcy placówek i kilkaset tysięcy uczniów. Najważniejszą częścią akcji jest pisanie listów dla Ziemi przez uczniów placówek oświatowych z całej Polski. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.
Gminy, które chciałyby włączyć się w ekologiczne działania, mogą to zrobić, wypełniając formularz, znajdujący się na stronie www.ekologicznamapaaktywnosci.pl.
Zachęcamy do udziału!