Grażyna Nalborska z koła PZW nr 7 "Rurzyca" w Chojnie oraz Wiesław Perełka z koła PZW "Delfinek" w Gryfinie weszli w skład Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie.


W dniu 28-06-2017 r. odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, który dokonał wyboru Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie oraz jego członków i organów na okres 2017-2021. Prezesem Zarządu Okręgu został Grzegorz Rogalewicz. W składzie Zarządu Okręgu znalazło się trzech przedstawicieli powiatu gryfińskiego. Zostali nimi:


- Grażyna Nalborska z koła nr 7 PZW "Rurzyca" w Chojnie, która została członkiem Rady Młodzieży już po raz czwarty,
- Wiesław Perełka z koła PZW "Delfinek" w Gryfinie, który został przedstawicielem Zarządu d.s. Społecznych Straży Rybackich po raz trzeci,
- Paweł Bucyk z koła nr 84 PZW "Odra Chojna" w Chojnie, którego wybrano na sekretarza Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie.

Wybranie wyżej wymienionych przedstawicieli na kolejne kadencje jest dowodem zaufania, jak i docenienia ich pracy w poprzednich latach.