Rada Powiatu w Gryfinie przyznaje dwa razy w roku stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem jest Powiat Gryfiński. Z powodu sytuacji epidemicznej kraju, zmieniono formułę wręczenia stypendiów nagrodzonym uczniom. Tym razem to przedstawiciele Rady Powiatu w Gryfinie pojechali do uczniów. Wręczyli ogółem 46 nagród za szczególne wyniki w nauce oraz 1 w kategorii za szczególne osiągnięcia sportowe. Wraz z nagrodami dla najzdolniejszych uczniów, wręczono także nagrody Starosty Gryfińskiego nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na krótką relację filmową z wręczenia stypendiów nagrodzonym uczniom oraz Nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie nagrodzono 10 uczniów, w tym 1 absolwentkę:

 • Piotra Pośniaka,
 • Gracjana Jasnosa,
 • Nikolę Hołotę,
 • Huberta Kwietnia,
 • Oliwię Suger,
 • Wiktorię Wiergowską,
 • Oskara Klęczara,
 • Kamila Bielaka,
 • Dawida Piotrowskiego oraz absolwentkę LO:
 • Natalię Bylewską.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nagrodzono 7 uczniów, w tym 1 absolwentkę:

 • Julię Gorzkiewicz,
 • Martynę Węgrzyńską,
 • Ninę Kłopotek,
 • Laurę Inglot,
 • Michalinę Urbanek,
 • Nikodema Mroza (za szczególne osiągnięcia sportowe) oraz absolwentkę LO:
 • Martę Narożańską.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie nagrodzono 32 uczniów, w tym 15 absolwentów:

 • Wiktorię Budny,
 • Wiktorię Drelinkiewicz,
 • Paulinę Drożdżewską,
 • Mateusza Filutowskiego,
 • Izabelę Glonek,
 • Paulinę Grabowską,
 • Aleksandrę Gugę,
 • Hannę Lubowicką,
 • Paulinę Micał,
 • Maję Młodawską,
 • Julię Musielak,
 • Wiktorię Puchalską,
 • Wojciecha Rzeczyckiego,
 • Karolinę Smolińską,
 • Martynę Sowę,
 • Martynę Sozańską,
 • Jakuba Zapałę oraz absolwentów:
 • Aleksandrę Bogdanowicz,
 • Aleksandrę Kołtek,
 • Magdalenę Łuczak,
 • Oliwię Micał,
 • Maksymiliana Mitrowskiego,
 • Marię Nazar,
 • Nikolę Ruszczycką,
 • Wiktorię Senko,
 • Karolinę Staruk,
 • Alicję Stelmach,
 • Paulinę Swacha,
 • Roxanę Thiefs,
 • Martę Tomaszewską,
 • Katarzynę Urbańską,
 • Katarzynę Zacharewicz.

Nagrodzeni nauczyciele:

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie nagrodę otrzymali:

 • Adriana Salamończyk – dyrektor zespołu,
 • Agnieszka Bylewska – wicedyrektor, nauczyciel fizyki i chemii,
 • Małgorzata Limanówka – wicedyrektor, padagog szkolny.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nagrodę otrzymali:

 • Maciej Puzik – dyrektor,
 • Urszula Wojtowicz – nauczyciel języka niemieckiego,
 • Aleksandra Domańska – nauczyciel języka polskiego.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie nagrodę otrzymali:

 • Sławomir Głuszak – dyrektor,
 • Anna Bednarczyk – nauczyciel języka polskiego.

W Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Chojnie nagrodę otrzymali:

 • Edward Piotrowski – dyrektor,
 • Bernarda Pasek-Macyszyn – pedagog.

W Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie nagrodę otrzymała:

 • Justyna Chmielewska – wicedyrektor.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie nagrodę otrzymali:

 • Jolanta Majewska – dyrektor,
 • Anna Kwaśniak – pedagog w filii w Chojnie.