To sukces na który zapracowali sami. Uczniowie z powiatu choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckie odebrali wczoraj stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów znaleźli się m.in. uczniowie szkół z Chojny, Choszczna czy Gryfina.


14 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, w której wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości była Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Wśród wyróżniony, którzy odebrali dyplomy z rąk Macieja Kopcia byli m.in. z:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie:
- Kornelia Gil 
- Ida Rumbuć
- Jan Drozdowicz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:
- Natalia Kowalska
- Jagoda Leśniak

Zespołu Szkół  nr 1 w Choszcznie:
- Justyna Bierdek - klasa IV Technikum Gastronomiczne
- Anna Wolniak - klasa IV Technikum Logistyczne 

Zespołu Szkół  nr 2 w Choszcznie:
- Alicja Polak z klasy II Liceum Ogólnokształcącego
- Rafał Piórkowski z klasy IV Technikum Budowlanego
- Karolina Kamela z klasy IV Technikum Handlowego
- Marta Król z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.