Dnia 14 grudnia 2019 roku podczas II Dębnowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Burmistrz Dębna wręczył stypendia i nagrody artystyczne. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/193/2012  Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokości, celem stypendium  jest wspieranie uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Dębno, zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury, którzy swoimi osiągnięciami promują Gminę Dębno.

Po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Kultury, Burmistrz Dębna przyznał stypendia i nagrody.

Stypendia przyznano:

 1. Wiktorii Taracińskiej - Laureatce w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej Ara, za zajęcie I miejsca w Lubuskim Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, za zajęcie I miejsca w Festiwalu Papieskim w Banicach, Grandprix Festiwalu Papieskiego w Banicach, za zajęcie II miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych, za zajęcie II miejsca w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Słowiańskie Przeboje” oraz  za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady.
 2. Julii Rosołowskiej – Laureatce w Powiatowym Przeglądzie Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych w Szczecinie, oraz za zajęcie III miejsca w XXV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie- eliminacje rejonowe w Dębnie.

Nagrody przyznano:

 1. Amber Fernandes - Laureatce wyróżnienia na szczeblu krajowym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym oraz za zajęcie II miejsca w półfinale regionalnym w XX edycji Ogólnopolskiego Plastycznego Konkursu geologiczno- środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i  jutro”.
 2. Paulinie Walaszczyk – Laureatce wyróżnienia na szczeblu krajowym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, laureatce wyróżnienia w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny”.
 3. Mateuszowi  Kuczyńskiemu - za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.
 4. Wiktorii Gruchot – za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.

Nagrody otrzymały również następujące formacje taneczne:

 • KEEP Kiss - za zajęcie I miejsca na Festiwalu Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie, za zajęcie I miejsca na Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie oraz za zajęcie II miejsca na Nowogrodzkich Spotkaniach Tanecznych.
 • KEEP Kids - za zajęcie I miejsca na Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych oraz za zajecie III miejsca na Festiwalu Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie oraz na Festiwalu o puchar Dnia Dziecka w Szczecinie.
 • KEEP Joy - Półfinalistki Mistrzostw Polski Show Dance, Grand Prix Festiwalu Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie, za zajecie II miejsca na Festiwalu o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie oraz za zajęcie IV miejsca na Mistrzostwach Polski Disco Show.
 • KEEP Fun - Półfinaliści oraz 10 miejsce na Mistrzostwach Świata w Czechach, za zajecie I miejsca Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych, za zajęcie III miejsca na Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie, III miejsca na Turnieju Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie.
 • KEEP Team - za zajęcie I miejsca na Turnieju Tańca Nowoczesnego KEEPART w Dębnie, za zajecie II miejsca na Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie oraz za zajęcie III miejsca na Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2020 Roku. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Dębnie