22 czerwca br. podczas XXX sesji Rady Powiatu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński otrzymali stypendia za szczególne wyniki i osiągnięcia w nauce. Znalezienie się w gronie stypendystów to nagroda za pracowitość, wytrwałość i zaangażowanie, a także motywacja do dalszej efektywnej pracy nad własnym rozwojem w kolejnych etapach edukacji.


W tym ważnym wydarzeniu stypendystom towarzyszyli ich rodzice. Sukcesy dziecka, to dla każdego rodzica wspaniałe uhonorowanie pracy włożonej w wychowanie i wspieranie ich zamiłowań do zdobywania wiedzy, umiejętności, zdolności i zainteresowań.

Podwójne stypendium: za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za szczególne wyniki w nauce przyznano Piotrowi Oleszczyszynowi – niezwykle utalentowanemu w wielu dziedzinach absolwentowi ZSP nr 2 w Gryfinie.

Piotr ukończył Technikum Zawodowe w zawodzie technik elektryk z najwyższą w szkole średnią ocen – 5,5. Jego pasją jest technika i fizyka. W kwietniu br. w Bydgoszczy, Piotr zdobył tytuł laureata XIX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zajmując drugie miejsce w Polsce. Ten znakomity wynik pozwolił mu na uzyskanie wolnego wstępu na wyższe uczelnie techniczne w całym kraju. Ważną rolę w życiu Piotra odgrywa także sport. Piotr trenuje lekkoatletykę i jest zawodnikiem I klasy Międzyszkolnego Klubu Sportowego Hermes Gryfino. Wolne chwile poświęca na treningi, obozy sportowe i zawody. Na swoim koncie ma liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W przyszłości chciałby zostać prezesem firmy technologicznej i trenerem wyróżniającego się klubu sportowego.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:


Robert Wójcik, ukończył Technikum Zawodowe w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Przez kolegów i nauczycieli postrzegany jako życzliwy i pomocny oraz dobry organizator. Interesuje się ekonomią, filmem, muzyką i architekturą. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie architekta. Roberta pasjonują również języki obce, przede wszystkim angielski i niemiecki. W wolnych chwilach lubi rysować, a także jeździć rowerem. Średnia ocen: 5,38.


Oliwia Mielczarek, uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki kreatywnie angażowała się w życie społeczności szkolnej. Pasją Oliwii jest literatura polska i zagraniczna oraz kultura i tradycje innych krajów. Od codziennych obowiązków odpoczywa czytając książki i jeżdżąc na rowerze. Marzy, aby skończyć studia: filologię angielską i prawo. Średnia ocen: 5,0.


Justyna Snopek, absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła Technikum Zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Empatyczna, odpowiedzialna i zawsze zaangażowana –zarówno w życie klasy jak i szkoły. Brała też czynny udział w pracach na rzecz wolontariatu. Interesuje się ekonomią, statystyką, turystyką i geografią. W wolnych chwilach ogląda filmy, śledzi zmiany ekonomiczne na rynkach europejskich i poddaje je analizie. W przyszłości chciałaby ukończyć studia na kierunku ekonomicznym lub matematyczno-przyrodniczym, które pozwoliłyby jej zostać bizneswoman, znającą reguły geograficzne świata. Średnia ocen: 5,0.


Michalina Czubak, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jako przewodnicząca Szkolnego Klubu Douzelage, reprezentowała szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach, m.in. była młodzieżowym liderem projektu „Kobiety w społeczeństwie” oraz współautorką projektu „Politeja Szkoły Średniej”.
Była wolontariuszką WOŚP, członkiem Młodzieżowej Grupy WOPR, honorowym dawcą krwi, członkiem szkolnego koła teatralnego. Reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich, m.in. dwukrotnie w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” oraz Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej, w którym uzyskała wyróżnienie. Dużym sukcesem było także wyróżnienie w wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę pisemną nt. „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja". Michalina brała również udział w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie oraz konkursach matematycznych i ekonomicznych. W wolnych chwilach czyta książki, gra na pianinie. Zamierza studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Średnia ocen: 5,0.


Rafał Karpicki, absolwent Technikum Zawodowego w ZSP w Chojnie w zawodzie technik informatyk. Niezwykle sumienny i skromny. Posiada wyjątkową wiedzę w dziedzinie religii, głównie pod kątem egzegezy i teologii biblijnej. Zdobył I miejsce na etapie diecezjalnym w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Zdobył certyfikat IT Essentials w ramach Cisco Networking Academy. Reprezentował szkołę w zawodach sportowych zdobywając w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców I miejsce. W konkursie szkolnym „Exlibris wizytówką książki i biblioteki” uzyskał III miejsce. Rafał interesuje się tworzeniem stron i aplikacji internetowych oraz sportem. Dąży do poznawania nowych technologii, poszerza swoją wiedzę z zakresu języków programowania. Swoją przyszłość wiąże z zawodem informatyka. Średnia ocen: 5,0.