Podczas obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia muzyczno-wokalne dla trzech uczennic Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach.


Burmistrz Andrzej Salwa i Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rzepczak pogratulowali utalentowanym uczennicom i ich rodzicom oraz nauczycielom-opiekunom pod egidą, których dziewczynki zdobyły wybitne osiągnięcia muzyczno-wokalne.

Uczennice wyróżnione podczas obrad sesji to: Kalina Pożarycka, Magdalena Piątak oraz Maja Patejuk. Gratulacje odebrały także nauczyciele-opiekunowie Ewa Andrzejewska i Sylwia Skórska.