Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni podsumowali już 1 semestr nauki. 30 stycznia odbył się apel, podczas którego zostały omówione wyniki w nauce, frekwencja oraz zachowanie uczniów. Najlepsi uczniowie ze szkoły zostali wyróżnieni stypendiami, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.


Nagrodzonych zostało wielu uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz za wzorową frekwencję. Najlepszą klasą, pod względem średniej ocen i frekwencji okazała się klasa IV b. Nagrody i dyplomy wręczyły uczniom dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani Monika Nawrot oraz pani burmistrz Gabriela Kotowicz.

Podczas apelu uhonorowane zostały również dwie nauczycielki, które obchodziły jubileusz pracy zawodowej – pani Iwona Rączkowska oraz pani Marzena Kruszyńska, którym życzono kolejnych wspaniałych lat w wypełnieniu swojego nauczycielskiego powołania oraz wielu sukcesów.

Pogratulowano także wszystkim nagrodzonym uczniom, a przedstawiciele grona pedagogicznego wyrazili cichą nadzieję, że na koniec roku szkolnego "najlepszych", którzy otrzymają świadectwa z wyróżnieniem będzie jeszcze więcej.