W dniu 25 stycznia br. podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Dębna, która odbyła się w Dębnowskim Ośrodku Kultury wręczono coroczną nagrodę Burmistrza Dębna „Złote Dęby”. W dniu 28 lutego 2020 roku Kapituła Konkursowa w wyniku głosowania i dyskusji przyznała dwa wyróżnienia.

Pierwszą nagrodę – Osobowość Roku przyznano Maciejowi Patynowskiemu, mieszkańcowi Różańska, Prezesowi Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Został wyróżniony za swoją szeroką działalność na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji społeczność lokalnych, budowania tożsamości lokalnej, kreowania dobrego wizerunku wsi, odnosząc w tym liczne i wymierne sukcesy. Osiągnięcia te to:

 • Fundacja, którą prowadzi skutecznie pozyskała środki finansowe na łączną wysokość ponad 1,2 mln złotych. Skorzystało z nich kilkuset mieszkańców naszych wsi (Różańsko, Warnice, Krześnica, Sarbinowo, Dargomyśl, Bogusław, Cychry).
 • W 2019 roku zrealizowała na rzecz mieszkańców dwa projekty o łącznej wartości ponad 266 tys. zł.
 • Edycja w 2019 projektu „Pora Seniora” mający na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób w wieku 60+ obejmowała:
  - 802 godziny warsztatów, szkoleń, wykładów
  - 249 w tym połowa to mieszkańcy gminy Dębno
  - 2 wyjazdy do instytucji kultury
  - 386 godzin warsztatów artystycznych
  - 22 osoby przeszkolone z zakresu ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej,
  - 16 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych,
  - 59 osób przeszkolonych z zakresu zarządzania majątkiem z jesieni życia,
  - 72 osoby przeszkolone z udzielenia pierwszej pomocy,
  - 47 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
  - 21 osób przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu drogowego,
  - 71 osób zachęconych za zainicjowania i zrealizowania senioralnych inicjatyw oddolnych,
  - 18 zrealizowanych  senioralnych inicjatyw oddolnych, w których udział wzięło w sumie niemal pół tysiąca osób z ośmiu różnych wsi.
  - organizacja Balu Seniora dla 130 osób.
  - organizacja Turnieju Wędkarskiego
 • W ramach projektów zakupiono do miejscowości ekrany projekcyjne oraz tablice szkoleniowe
 • W 2018 roku projekt Pora Seniora zdobył wyróżnienie w plebiscycie Rzecznika Praw Obywatelskich. W dowód uznania został wpisany w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.
 • W 2019 r. Fundacja zrealizowała także projekt „Liderki w świecie finansów”, dofinansowany w wysokości 16 tys. zł ze środków Narodowego Banku Polskiego i miało na celu podniesienie wiedzy ekonomicznej 100 kobiet.

Nagrodę Maciejowi Patynowskiemu wręczył ubiegłoroczny laureat Anatol Wierzchowski.   

Nagrodę Maciejowi Patynowskiemu wręczył ubiegłoroczny laureat Anatol Wierzchowski

Nagrodę za rozwój gospodarczy przyznano firmie, która działalność rozpoczęła w 1996 roku. Posiada sieć sklepów w regionie, w 2019 roku otworzyła dwa nowe sklepy, w tym jeden w Dębnie oraz zatrudniła 12 osób. Obecnie posiada 23 sklepy „PULS” i zatrudnia prawie 200 pracowników. Zakupiła nowy tabór dostawczy oraz jest dwukrotnym laureatem konkursu „Firma na medal” w kategorii: Handel. Sklep PULS jest znany z bogatego asortymentu i jest rozpoznawalną marką w regionie.

Złoty Dąb 2019 otrzymała firma PHU BESTT sp. j. Tomasz Bieniasiewicz, Bogumił Ratajczak, Stanisław Dobropolski. Nagrodę odebrali właściciele: Tomasz Bieniasiewicz i Stanisław Dobropolski.

Tomasz Bieniasiewicz i Stanisław Dobropolski

Nagroda Roku „Złoty Dąb” przyznawana jest od 2001 roku. Wyróżnienie to przyznaje się za wybitne osiągnięcia i zasługi, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

 • przyczyniły się do promocji osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;
 • przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego gminy;
 • przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

Kapituła Konkursowa składa się z laureatów trzech ostatnich edycji, a przewodniczącym jest burmistrz Dębna.

Laureaci Nagrody Złoty Dąb 2019