Cztery jednostki Ochotniczych Staży Pożarnej otrzymały torby medyczne. Sprzęt ufundowany przez ENEA Operator trafił m.in. do dwóch zastępców OSP z gminy Stare Czarnowo. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w środę, 22 listopada 2017 roku w Szczecinie.


O torby medyczne wzbogaciły się jednostki OSP ze Starego Czarnowa i Żelisławca. Ponadto sprzęt przekazano do OSP w Brzóskach i OSP w Śmierdnicy.

- To miła niespodzianka na koniec 2017 roku. Jednak w trakcie spotkania poruszono również istotne kwestię dotyczące bezpieczeństwa, zagrożeń wynikających z anomalii pogodowych, a także omawiano plany na dalszą współpracę w kolejnych latach - przyznaje komendant gminny OSP Dariusz Olszewski.

Torby wyposażone w opatrunki i przybory medyczne, które przekazano czterem jednostkom OSP z powiatu gryfińskiego, polickiego i miasta Szczecin, to podziękowanie za okazaną we wrześniu oraz listopadzie br., pomoc podczas usuwania skutków awarii spowodowanych silnym wiatrem, a także ulewnymi deszczami.

Sprzęt wręczyli strażakom-ochotnikom przedstawiciele ENEA Operator Szczecin, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz szczecińskiej Rady Miasta.