Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki przyznał 22 uczniom nagrody za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 na łączną kwotę 7 300,00 zł. Nagroda Burmistrza jest przyznawana każdego roku na podstawie  § 5 ust. 5 Uchwały nr XIX/123/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Celem nagrody za osiągnięcia w nauce jest wyróżnienie uczniów, którzy otrzymali tytuł laureata konkursów, turniejów, olimpiad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.)

Lista osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcia i wyniki w nauce:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

1.Marcin Matłacki – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2.Borys Baszczuk – za uzyskanie II wicemistrza X turnieju historycznego „Szare szeregi” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

3. Adrian Duczek – za uzyskanie II wicemistrza X turnieju historycznego „Szare szeregi” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

4. Kaja Jagiełło – za uzyskanie II wicemistrza X turnieju historycznego „Szare szeregi” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie

1.Michał Wołącewicz – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Jakub Trybel – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie historycznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

3. Alan Jeleniewicz – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka niemieckiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

4. Oliwia Pierzchlewicz – za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka polskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

5. Maciej Kalemba - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie fizycznym; tytułufinalisty w konkursie geograficznym, tytułu finalisty w konkursie historycznym, tytułu finalisty w konkursie wiedzy o społeczeństwie organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

6. Nina Anna Michasiuk - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

7. Małgorzata Aruszczuk - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Dąbrowskiego w Dębnie

1. Natalia Dybza - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka polskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Kajetan Dąbrowski - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

3. Hanna Katarzyna Czyżak - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka niemieckiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

4. Wiktoria Zając Czyżak - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka niemieckiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego im. I. Łukasiewicza w Dębnie

1. Jakub Wawruszczak - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie geograficznym, tytułu finalisty w konkursie fizycznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Bartosz Obłocki - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie geograficznym, tytułu finalisty w konkursie wiedzy o społeczeństwie organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

3. Szymon Maćkowiak za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie geograficznym, tytułu finalisty w konkursie historycznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

4. Maria Wachnicka – Grymuza - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie biologicznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

5. Piotr Stanisławczyk - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie biologicznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

6. Aleksander Pludra - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie

1. Szymon Kołtuniak – za uzyskanie tytułu laureata w XXI edycji ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawie organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.